Peter Bellström om CriseIT 1

Peter Bellström från Karlstads universitet berättar om sin del i CriseIT 1 och arbetspaket 3. I AP3 låg fokus på IKT-utveckling, dvs. digitala verktyg som stödjer krisövning.

Bjørn Tallak Bakken om CriseIT 1

Bjørn Tallak Bakken från Høgskolen i Innlandet berättar om arbetspaket 2 av CriseIT 1 som fokuserade på metodutveckling, där målet var att utvikle, teste og dokumentere en metodikk som vil dekke alle faser i arbeidet med tening og øvning: planlegging, gjennomføring,...

En film om projektet CriseIT

Varför är det så viktigt med krisövning, och varför undersöker vi övning via digitala verktyg? I en här filmen berättar några av oss som deltar i projektet varför.