Bjørn Tallak Bakken från Høgskolen i Innlandet berättar om arbetspaket 2 av CriseIT 1 som fokuserade på metodutveckling, där målet var att utvikle, teste og dokumentere en metodikk som vil dekke alle faser i arbeidet med tening og øvning: planlegging, gjennomføring, evaluering, og tilbakeføring av erfaring og ny kunnskap.