Peter Bellström från Karlstads universitet berättar om sin del i CriseIT 1 och arbetspaket 3. I AP3 låg fokus på IKT-utveckling, dvs. digitala verktyg som stödjer krisövning.