Mathias Johnsen från DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet och Beredskap) berättar om krisövning.