Eldstorm

Eldstorm

Av dagens snöstorm märktes intet på gränsövningen Eldstorm. Här hade länsstyrelser, fylke, kommuner, polis m.fl. istället fullt upp med att hantera århundradets värsta värmebölja med vattenbrist, skogsbrand och diverse olyckor. Medlemmar från CriseIT deltog som...

Konferensen närmar sig

Nu gör vi de sista förberedelserna inför konferensen “I mötet mellan krisövning och digitalisering” den 21 september i Karlstad. Konferensen bjuder på inspiration, uppdatering i aktuell forskning och praktik och erfarenhetsutbyte kring krisövning och...

Strategidagar

Projektet har nu hunnit halvvägs och ledningsgruppen för projektet möttes i Arvika under två dagar för avstämning och framåtblickande. Vi konstaterade att projektet har god fart med vidareutveckling av planeringsverktyget MeTracker som nu testas av kommuner och andra...

Välkommen på CriseIT-konferens 21 september

Nu bjuder vi in till vår första konferens inom projektet. Välkommen till Karlstads universitet den 21 september för inspiration, diskussioner och nätverkande! Konferensens tema är I mötet mellan krisövning och digitalisering och vi ser fram emot en mötesplats för oss...