CriseIT har nu gått in i det sista projektåret. Framför oss har vi ett innehållsrikt år. Bland annat ska vi genomföra en rad övningar med stöd av de digitala verktyg som tagits fram i projektet. Vi kommer också bjuda in till workshop under våren och konferens i höst för att ge tillfälle till lärande och erfarenhetsutbyte för oss som arbetar med krisövning och är intresserade av digitalisering.

Resultat från projektet kommer att sammanställas på olika sätt, exempelvis i rapporter och forskningsartiklar och kommer att publiceras löpande på criseit.org. Kika gärna lite närmare på det pågående arbetet med en Norsk-svensk parlör inom krisberedskap och krisövning där John Sören Pettersson gjort ett fantastiskt jobb.

Kommentarer till parlören och dess fyra ordlistor mottages tacksamt och mailas till John Sören Pettersson vid Karlstads universitet, john_soren.pettersson@kau.se

Du hittar också projektets resultat och parlören under projektmenyn och resultat (uppdateras löpande).