Konferensen innehöll en blandning av presentationer, övning och nätverkande i utställningsytan.

Hur gifter vi ihop digital teknik och krisövning. Vilka utmaningar har vi idag och hur ser det ut i framtiden?

21 september höll CriseIT konferens på Karlstads universitet I mötet mellan krisövning och digitalisering. Konferensen samlade en bred skara representanter från krisövningsbranschen, både från Sverige och Norge. På plats fanns representanter från skola och universitet, myndigheter, studenter och privat näringsliv.

Röda trådar i konferensen var aktuell forskning och utveckling inom krisövning och hur krisövning kan anpassas till möjligheter med digital teknik. I programmet fanns inspirationsinslag genom att företag och projekt inom krisövningsområdet fick presentera sig och sitt erbjudande samt gott om utrymme och tid till möten mellan konferensens deltagare. I pauser och under måltider nätverkade deltagarna i utställningsytan där också en första version av CriseITs digitala verktyg förevisades. Det fanns också möjlighet att prova på VR-teknik och Centrum för klimat och säkerhets översvämningsmodell Floodville.

Kort om innehållet

Fredrik Bynander, Försvarshögskolan, Bjørn Bakken, Høgskolen i Innlandet och Tove Bodland, student vid Karlstads universitet diskuterar under workshoppen

Konferencier för dagen var Jakob Rubenson.

 • Fredrik Bynander, Docent, CRISMARTs vetenskaplige ledare och ordförande i Centre of Natural Hazards and Disaster Science (CNDS) var en av våra keynote speaker och satte tonen för dagen när han konstaterade att det är av yttersta vikt att digitalisering av krisövning sker av rätt anledning och syfte, inte bara för sakens skull.
 • Ingeborg Amundrud, projektledare vid Høgskolen i Innlandet, som deltog i konferensen över videolänk, talade om Inspirasjon, utfordringer og refleksjoner rundt e-læring og digitale kriseøvelser.
 • Jakob Rubenson och Kristin Gustafsson höll ett arbetspass på temat att öva faktiska färdigheter som behövs. Arbetspasset handlade om att tillsammans skapa och diskutera ideer och innehåll för en utbildning som tränar färdigheter med hjälp av digitala verktyg.
 • Stian Aker, rådgiver vid Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet gav sjenerøst på erfaringer med bruk av digitale løsninger under kriseøvelser på sentralt/nasjonalt nivå.
 • Veikko Kekki, handläggare vi Risk och Säkerhetsenheten på Länsstyrelsen i Värmland och övningsledare vid den nyligen genomförda krisövningen RIS berättade om erfarenheter av krisövningen.
Leif Gustafsson från Länsstyrelsen i Värmland provar Virtual Reality

Leif Gustafsson, Beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Värmland provar på Virtual Reality vid konferensens utställningsyta.

Krisövning i framtiden

Konferensen avslutades med att deltagarna fick fundera och reflektera över hur vi kommer att öva i framtiden, det var många värdefulla tankar som kom fram. Vi har sammanställt några av kommentarerna nedan:

 • Differentierat utifrån funktion och samverkansbehov.
 • Vissa saker är nog fortfarande väldigt lika dagens metoder. Förhoppningsvis har vi funnit sätt att öva oftare.
 • Korta kärnfulla asynkrona utbildningar och övningar.
 • Bättre systematik mellan övning och utbildning. Fortsatt anpassat efter nya utmaningar, både lokalt, nationellt och internationellt.
 • Flere spontane og poengterte øvelser med feedback og refleksjon.
 • Övningsplaneringen kommer att vara 100% digitalt. Övningskoncept kommer att finnas tillgängliga precis som dagens dataspel.
 • Vi har äntligen släppt scenariofixeringen, den generiska förmågan står i fokus liksom de som vi är satta att hjälpa/skydda.
 • Fler och mindre övningar.
 • Fler olika organisationer
 • Vi har släppt föreställningen om att det finns en samlad lägesbild och ett sätt att leda.
 • Gjennom ”blendedmethods ” hvor øvelsesaktivitetene tilpasses øvingsmålene og man går inn og ut av virtuell og virkelig verden utfra formålet.
 • Vi kommer att ha ökad kundskap, bättre förmåga att kommunicera och kommer att samverka i större omfattning.
 • Vi är bättre på att öva sårbara situationer, när det mest osannolika inträffar, när de tekniska lösningarna inte fungerar enligt plan.
 • Med fler gräsrotsinitiativ mha. sociala medier
 • Med större mognad. Tar tillvara på lärdomar från tidigare övningar/riktiga händelser.
 • Mer ofta och fokuserat på specifika förmågor i den egna organisationen varvat med större sektorsövergripande övningar.
 • Många mindre vardagsnära övningar
 • Vi har fler mindre övningar som skapar grundläggande kunskap och förmåga. Vissa av dessa kan med fördel vara digitala.
 • Jag hoppas att vi gifter ihop korta utbildnar / förövningar med en eller några förmågor i taget och större övningar för att öva hela komplexiteten.
 • Hur skapar vi krisberedskapsövningar? Idag har vi sett att vissa övningar skapas lätt om en struktur finns. Hur samlar vi bra strukturer?
 • Distribuert og asynkront.
 • Flere simuleringsøvelser og færre liveøvelser.
 • Oftare – kortare – småskaliga övningar

Monika Magnusson

Vi bad CriseITs projektledare Monika Magnusson komma med en avslutande reflektion:

Det blir mer och mer tydligt för varje aktivitet vi ordnar inom samarbetet att CriseITs verktyg fyller ett viktigt behov i krisövningssammanhang. En fråga som diskuterades flitigt under dagen var att vi inte nödvändigtvis ska göra allt som går att göra med IT, det är viktigt att fundera över vad som verkligen skapar nytta. Kunskapen om var vi befinner oss i nuläget och vad vi behöver lägga kraft på i framtiden för att utveckla metodik för övning och erfarenhetsåterföring är extremt värdefull. Den kunskapen växte ytterligare under den här konferensen!

Ett stort tack till alla er som medverkade under dagen och väl mött nästa gång!

Läs mer