Under 2017 har vi i projektet CriseIT framförallt arbetat vidare med utvecklingen och test av våra digitala verktyg för planering av övningar och krisövning. Vi vill tacka alla er som bidragit på olika sätt till projektet under året. Tillsammans utforskar vi gränslandet mellan krisövning och digitalisering och utvecklar digitala verktyg för enkel, asynkron övning i våra kommuner och i andra organisationer och sammanhang. Så vill vi önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi ses igen efter helgerna och fortsätter arbetet tillsammans!