Planering av den serie av demoövningar som ska äga rum i projektet var en av punkterna på agendan när projektgruppen möttes i Karlstad 21-22 november. Övningarna ska ge deltagarna en inblick i hur de olika IT-verktygen kan användas för att planera, genomföra och utvärdera övningar digitalt och distribuerat. Serien av demoövningar, med start i februari 2020, är också tänkt att ge inspiration till att utforma långsiktiga övningsprogram som skapar kontinuitet och progression i lärandet.

En annan fråga som diskuterades var hur de digitala övningarna ska utvärderas, dels för att förbättra IT-verktyg och metoder under projekttiden, dels för att säkerställa organisatoriskt lärande i framtida användning. Deltagarna passade även på att ”leva som de lär” genom ta del av en distribuerad demonstration av den AVR (Augmented Virtual Reality) applikation som utvecklas på norska sidan. Under mötesdagarna diskuterades också hur de olika IT-verktygen kan integreras för att skapa en sömlös process för användarna, från kartläggning av vilka övningsbehoven är, till att erfarenheter återförs in i verksamheten.