Første demonstrasjonsøvelse er først og fremst rettet mot prosjektets partnere, samt referansegruppen. Dere som tilhører denne gruppen innehar verdifull kompetanse og erfaring og deres tilbakemeldinger vil være viktige bidrag videre i prosjektet. Det er også en fordel å benytte deltakere som allerede har vært øvet i for eksempel krisövingsverktyget, men ikke et krav.

Målsetningene med denne første demoøvelsen er flere:

  • Denne øvelsen vil tjene som prototyp for øvelsene i den kommende øvelses-«banken»
  • Øvelsen blir en testarena for de ulike verktøy i prosjektet. Gjentatte gjennomføringer kan derfor bli aktuelt
  • Vurdere mulighetene for benchmarking. Teste ut før- og etter-målinger
  • Prøve learning platform Canvas som grunn for øvelsen. Danne erfaringer og diskutere sikkerhetsrisiko med en læringsplattform som ligger utenfor etatens (myndighetens) domene

Tid og sted

Scandic Arvika primo februar 2020. Tidsrom på den aktuelle dag: 0900-1500. Se aktuelle datoer lenger ned.

Hendelsestype/Scenario

Foreløpig ser det ut til at vi tar utgangspunkt i et scenario med skoleskyting. Endringer kan forekomme

Påmelding

Påmelding gjennom epost til øvingsleder/delprosjektleder  Geir Ove Venemyrgeir.venemyr@inn.no innen 15 desember. I eposten svarer du også på hvilken dato du foretrekker mellom: 

  • Onsdag 5. februar 2020 
  • Torsdag 13. februar 2020