I november genomfördes ytterligare en pilotövning (läs mer om tidigare pilotövning här), denna gång inom en värmländsk kommuns ledningsorganisation. Det var första gången denna kommun deltog i en övning som använde sig av CriseITs övningskoncept. Denna pilotövning var en funktionsövning med fokus på kommunikation och den genomfördes helt synkront.

De fem deltagarna använde sig av CriseITs övningsverktyg för att strukturera och dokumentera övningen där de skulle ta fram en informationsplan, uppdatera en lägesbild i WIS, ta fram ett pressmeddelande och upprätta en samverkanskonferens.

Denna övning är baserad på en tidigare gränsöverskridande övning som genomfördes under hösten 2018. Då deltog en annan kommun i Värmland samt en kommun i Hedmarks fylke.

För mer information, kontakta John Sören Pettersson john_soren.pettersson@kau.se