Du läser just nu om CriseIT 1 (2016-2018)

Det pågår ett nytt CriseIT-projekt. Klicka här om du vill du läsa om CriseIT 2 istället.

Virtuell krisövning

16 mar, 2016

Projektets grundläggande idé bygger på att utveckla verktyg, metod och utbildningsmaterial som stödjer virtuella krisövningar. Med virtuella krisövningar menar vi enskild träning eller övning tillsammans med andra som kan genomföras via dator, läsplatta eller smartphone.  Tanken är inte att dessa övningar ska ersätta traditionella övningar utan istället komplettera dessa.

Några fördelar med virtuella övningar

  • Övning/träning blir geografiskt obunden och kan genomföras från den ordinarie arbetsplatsen eller valfri annan plats. Detta sparar tid och pengar för resor och medför att fler kan delta.
  • Övning/träning kan i vissa fall genomföras asynkront, dvs. när det passar den enskilde deltagaren.
  • Övningar/träning kan delas in i mindre moduler som gör att varje övningspass inte behöver ta så lång tid.
  • Övningarna blir roligare eftersom olika metoder kan användas för interaktion och underlagen kan ha en rad olika former (video, kartor, bilder, ljudfiler m.m.)
  • Det går att automatiskt lagra olika uppgifter under ett övnings- eller träningspass vilket skapar nya förutsättningar för utvärdering och återförande av kunskaper.
  • Med bättre IT-stöd för övningsarbetet blir det enklare att återanvända och dela underlag vilket underlättar arbetet med att skapa nya övningar.