Du läser just nu om CriseIT 1 (2016-2018)

Det pågår ett nytt CriseIT-projekt. Klicka här om du vill du läsa om CriseIT 2 istället.

Deltagare

5 feb, 2016

Karlstads universitet
Karlstads universitet är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Och vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända. Vi vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har vi redan etablerat oss på en hög akademisk nivå. Vår utbildning och forskning sker i nära dialog med näringsliv och offentlig verksamhet.
www.kau.se

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet er en viktig kompetanseinstitusjon i regionen, samarbeider aktivt med arbeids- og samfunnsliv i Innlandet og arbeider målrettet med å kvalifisere virksomheten til universitetsnivå. Forskningen ved Høgskolen i Innlandet er tett knyttet til utdanningene. Slik blir utdanningene forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.
www.inn.no

Crisis Training
Siden oppstarten har Crisis Training AS, i samarbeid med sine kunder og samarbeidspartnere, utviklet en helhetlig metodikk med tilhørende dataverktøy som sikrer en optimal planlegging, gjennomføring og ikke minst evaluering av større øvelser.
www.crisistraining.no

Redpill-Linpro
Redpill-Linpro are the leading provider of professional Open Source services and products in the Nordic region.
We provide consulting, development, training, support, managed services and application management for many of the world’s leading Open Source software products.
redpill-linpro.se

Information design
Information design är en kommunikationsbyrå inom event, digital kommunikation, e-learning och video.

Kommuner i Sverige och Norge
Arvika kommun  arvika.se
Filipstad kommun  filipstad.se
Hamar kommune hamar.kommune.no
Våler kommune  valer.kommune.no

Länsstyrelsen Värmland
Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.
lansstyrelsen.se/varmland

Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen er statens fremste representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Viktige kjennetegn ved fylkesmannsembetet er formidling, veiledning, tilsyn og kontroll på sentrale samfunnsområder der kommunene er gitt ansvaret for å iverksette tiltakene. Dette gjelder innen områdene miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, helse, sosial omsorg, barnevern, oppvekst, utdanning, kommunal økonomi og generell kommunal organisering og forvaltning. Fylkesmannen skal holde Regjeringen og departementene orientert om viktige spørsmål i fylket.
fylkesmannen.no/Hedmark

Sivilforsvaret
Sivilforsvaret er forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene, driver beredskapsopplæring, deltar i hjelpearbeid ved katastrofer i andre land, inngår i landets atomulykkesberedskap, driver varslingstjeneste og ivaretar oppgaver i tilfelle krig
sivilforsvaret.no

NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) vart grunnlagt 1921 og er underlagt Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.
nve.no

Räddningstjänsten Karlstadregionen
Räddningstjänstens uppdrag är att aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tryggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle.
raddningkarlstad.se

Civilförsvarsförbundet
Medborgarna är grunden för säkerhet och trygghet i samhället. Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare. Vi är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället
civil.se

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
FORF er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning. Enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer.
www.forf.no