CriseIT i Radio Värmland

CriseIT i Radio Värmland

I framtiden ska myndigheter i större utsträckning kunna öva framför datorn hur de ska bete sig vid kriser. Ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet ska reda ut hur man kan göra virtuella övningar i krishantering. Den 25 februari berättade Lars Nyberg och...