I framtiden ska myndigheter i större utsträckning kunna öva framför datorn hur de ska bete sig vid kriser. Ett nytt forskningsprojekt vid Karlstads universitet ska reda ut hur man kan göra virtuella övningar i krishantering.

Den 25 februari berättade Lars Nyberg och Monika Magnusson om projektet i Radio Värmland.

Lyssna på inslaget här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6377005