Peter Bellström och Erik Persson har presenterat forskning inom ramen för CriseIT på the International Conference on Information Systems Development (ISD) 2019, arrangerat av the Higher Institute for Electronics and Digital Training (ISEN Yncréa Méditerranée). Konferensen ägde rum i Toulon, Frankrike, 28-30 augusti 2019.

Presentationen baserades på en studie om en genomförd övning i CriseIT’s krisövningsverktyg under 2018, i syfte att utvärdera och utveckla de kravställningar som verktyget är baserat på. Peter Bellström, Erik Persson och Monika Magnusson har samförfattat studien med titeln ”Elaborating Requirements for a Digital Crisis Training Tool: Findings from a Pilot Study” (abstract och länk till fulltext). Studien visar bl.a. att en övnings takt, antal övade och antal asynkrona och synkrona moment hänger ihop med ramarna (vad som är möjligt/genomförbart) för digital krisövning –ramar som för CriseIT’s del ställer krav på djupare studier.

Målgruppen för konferensen var andra forskare som bl.a. jobbar i skärningen informatik och datavetenskap.