Den 1. april ble to støtteverktøy for krisehåndteringsøvelser presentert for studenter og andre inviterte gjester på Rena. Høgskolens bachelor ”Beredskap og krisehåndtering” skal bruke teknologiske støttesystem under sin utdannelse. Et antall studenter har nå testet verktøyene over tid og mener at dette vil gi studiene en ekstra dimensjon. Høgskolelektor Geir Ove Venemyr er enig og sier
– Simuleringsverktøyene gir en mulighet til å trene, reflektere og basere teorien på en praksis i samme øvelse. Målet er å utdanne reflekterte praktikere!

De to verktøyene støtter ulike deler av treningsprosessen. ”MeTracker” skal brukes for planlegging av øvelser og  ”Lyngvik” er ett støttesystem for gjennomføringen av selve øvelsen. Utviklingsarbeidet fortsetter i prosjektet CriseIT.

/ Morten Venstad