CriseIT-deltagaren John Sören Pettersson intervjuades av Bengt Starrin i tidningen Värmlands Folkblad och passade på att tala lite grann om bland annat CriseIT-projektet. Intervjun i sin helhet finns här: Med hjärta för utvecklingsländers problem