Inom CriseIT har en parlör inom övningsplanering och krisövning tagits fram för att underlätta vid samarbete över den norsk-svenska gränsen. Parlören är uppdelad på krishantering och på övningsplanering.

innehåller svenska ord som kan användas vid övningsplanering och -utvärdering, samt norska ord som brukes hved planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser.

innehåller svenska och norska ord som kan förekomma i övning av krisberedskap och krishantering. Parlören går åt båda håll, det vill säga från svenska till norska samt från norska till svenska.