En grupp från CriseIT besökte den 24 januari Försvarets Ledningsträningsanläggning (LTA) i Skövde. Anläggningen är en del av Markstridsskolan som har sin placering på pansarregementet P4. På LTA tränas framför allt bataljonsstaber inom armén och då främst manöverbataljonerna (pansar-, mekaniserade- och infanteriförband) men även funktionsbataljoner (exempelvis artilleri-, ingenjörs-, logistik- och luftvärnsförband) tränar i anläggningen. Anläggningen i Skövde har byggts upp och utvecklats sedan 90-talet.

Under besöket kunde gruppen från CriseIT följa en pågående övning med en norrländsk pansarbataljonsstab. Ledningsträningen genomförs inomhus i en simulerad miljö med mockuper och attrapper av den verkliga ledningsmiljön. Bataljonsstaben som leder verksamheten från en övningsvariant av ett bepansrat ledningsfordon, övar gentemot kompanichefer som finns på plats i anläggningen. Soldater och fiender simuleras i ett datorsystem, under spelledning av LTA:s personal. Genomförandet av veckolånga övningar i Skövde följs av systematiska uppföljningar och utvärderingar. Ca 50 stabspersoner kan samtidigt delta i övningen.

Gruppen kunde också ta del av en träningsanläggning där enskilda soldater kunde träna strid, transport och andra funktioner i verktyget Strisim PC (se bild). Träning och övning med datorhjälpmedel är ett viktigt komplement till fysiska övningar. Ett viktigt skäl till denna utveckling är att kostnader för att genomföra vissa övningsmoment kan sänkas.

-Det är imponerande att se Försvarets anläggning och man inser hur långt före militären ligger det civila krishanteringssystemet i att använda datorbaserade övningsverktyg, säger Lars Nyberg, en av deltagarna från CriseIT.

John Sören Pettersson tillägger: Det var intressant att få klarhet i hur man tänker sig progression och mognadsmätning. Även om detta är självklara parametrar inom universitetsvärlden är det inte självklart hur de ska appliceras i andra sammanhang. Här i Skövde finns en medvetenhet och ett fokus på hur individen växer som samspelare genom dessa olika former av övningar.

Det var jättespännande att få följa den pågående övningen under vårt besök. Det finns flera likheter mellan vad Ledningsträningsanläggningen i Skövde erbjuder och med vad vi skapar inom CriseIT, trots att vi tänker oss en mycket mindre ”fysisk” övningsmiljö. Vissa av de utmaningar vi ser med vårt övningsverktyg och den nya övningsprocessen det medför finns även hos Försvarets anläggning så det var väldigt värdefullt att få höra deras erfarenhet av övningar och hur utmaningarna kan lösas, säger Malin Wik, en av besökarna från CriseIT.

Peter Bellström tillägger: Det var mycket intressant att genomföra studiebesöket under en pågående övning. Bland annat tar vi med oss att det är viktigt att med jämna mellanrum stanna upp och utvärdera hur övningen fortskrider. Vi tar också med oss insikten att i ett tidigt skede i övningen ställa frågan om övningen har startat upp som tänkt eller om den behöver revideras något eller till och med kanske startas om på nytt. Det skall inte heller vara någon prestige utan det är lärandet som är viktigast.