Att krisövning inspirerar och engagerar var tydligt på den första workshopen som samlade hela projektet CriseIT. Under två dagar möttes projektdeltagare och behovsägare från högskola, näringsliv, offentlig sektor och frivilligorganisationer. Inspirationsföredrag och resultat från projektet varvades med diskussioner och samtal.

Föredraget av Joeri van Laere från Skövde högskola inspirerade oss att reflektera kring pedagogiska utmaningar. Han tog sin utgångspunkt i lärandet och krisövningen som ett stöd för lärande. Under eftermiddagens två arbetspass fick deltagarna testa två verktyg som tagits fram i systerprojekt till CriseIT och som vi nu arbetar vidare med inom projektet. I planeringsverktyget MeTracker formulerades övningsmål och bedömningskriterier och i en krisövningsapp testades övningslogiken. Nu arbetar vi vidare med en feedback vi fått och ses igen för stormöte den 31 januari.