Under vecka 24 visades och testades resultat från systerprojektet ”demonstrator” vid två tillfällen. Under måndagen hos Länsstyrelsen i Värmlands län och under tisdagen hos Räddningstjänsten Karlstadregionen där även projektdeltagare från Arvika kommun och Filipstads kommun fanns representerade. Demonstratorn presenterades av Jakob Rubenson från Information Design tillsammans med Monika Magnusson och Peter Bellström från Karlstads universitet. Projektet går vidare med fortsatt utveckling och färdigställande av ”demonstrator” med utgångspunkt i de synpunkter som kom upp under testerna. Resultatet från demonstratorprojektet används också in i CriseIT i utveckling av ett digitalt övningsverktyg.

/ Peter Bellström