Torsdagen den 17:e mars var det äntligen dags att starta upp projektet med samtliga partners.  Ett drygt trettiotal deltagare från 19 olika organisationer träffades under en heldag i Charlottenberg för att få en gemensam syn på projektet och vad vi tillsammans ska åstadkomma.

Dagen inleddes med att Leif Gustavsson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Värmland och Espen Berntsen, rådgivare vid Fylkesmannen i Hedmark berättade om det gränsregionala samarbetet inom krisberedskapsområdet och de utmaningar vi står inför. Därefter presenterades några exempel på virtuella krisövningsverktyg, bland annat det spännande utvecklingsarbete som partnerföretaget Crisis Training genomför utanför detta projekt.

Efter lunch följde en workshop där syftet var att i blandade grupper dela tankar kring behov, utmaningar och idéer kring krisövning. Diskussionerna fördes med stort engagemang och de gemensamma anteckningssidorna fylldes snabbt på. Synpunkterna var många men visar även på en tydlig röd tråd av behov och idéer. Till de framförda förväntningarna hör att projektet ska utveckla enkla, användbara verktyg och metoder som hjälper oss att öva mer.  ”Keep it simple” var ett råd för att vi ska ro detta i hamn. Resultatet från workshopen kommer att analyseras och utgöra ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.