Vilken roll ska projektets så kallade behovsägare ha? Hur kan vi tillsammans arbeta fram projektets planerings- och övningsverktyg? Vilka roller och krishanteringsförmågor ska verktygen stödja?

Detta var några av frågorna som diskuterades vid ett möte torsdagen den 24 mars med representanter för Arvika och Filipstadskommuner, Räddningstjänsten Karlstadregionen, Länsstyrelsen Värmland, Karlstads universitet och företaget Information Design. Räddningstjänsten i Karlstadregionen var värdar för mötet denna gång.