Den 9 maj hade vi kickoff CriseIT 2. Under dagen träffades ett 30-tal projektmedlemmar och andra intressenter för att knyta kontakter, planera inför framtida aktiviteter inom projektet och lyssna på föredrag.

  • Peter De Souza från Høgskolen i Innlandet reflekterade kring gränser, gränsöverskridanden och gränsen som samhällsfenomen. Mycket passande och tankeväckande tema i ett gränsöverskridande Interreg-projekt som CriseIT!
  • Helena Carlsson från Örebro kommun talade om övningar med många intressanta exempel från verkliga krissituationer samt hur övningar kan genomföras på ett bättre sätt och hur digitala övningar kan komplettera konventionella övningar.
  • Geir Ove Venemyr från Høgskolen i Innlandet, delprojektledare för delprojekt 1 där en övningsbank ska byggas upp, höll i en workshop kring övningsinnehåll och förmågor.

Dagen avslutades med en ”gå-fika” där projektets olika verktyg och relaterade aktiviteter visades upp och kunde provas av alla kickoffdeltagare.

Tack till alla er som kom!