Morten Wenstad från EON Reality Norway AS berättar om sin medverkan i CriseIT.