Monika Magnusson från Karlstads universitet berättar om krisövning med stöd av digitala verktyg och CriseIT.