I början av april var det dags att testa Krisövningsverktyget som bas för synkrona övningar för första gången, genom en övning med studenter i Rena, Norge. Övningen var utformad som en beslutsövning där studenterna vid olika klockslag genom verktyget fick information om en händelse och skulle sedan ta beslut om vilka åtgärder händelsen krävde.

Krisövningsverktyget användes både för att erhålla information och för att anteckna de beslut som togs.

Det var 40 deltagande studenter (varav flera vanligtvis arbetar med beredskap och/eller i räddningstjänsten) fördelade på sex grupper, som körde var sin övning parallellt. Alla grupperna hade samma scenario, med fem olika händelser som skulle hanteras inom totalt 70 minuter. Händelserna varierade i komplexitet och tidspress, och handlade om alltifrån ”saknad student” till möjlig gisslansituation på skolan. Förutom övningsdeltagarna fanns det även en grupp studenter som var observatörer och gav återkoppling.

Bjørn Tallak Bakken, Högskolen i Innlandet, var övningsledare och konstaterar att övningen gav ett positivt besked: Krisövningsverktyget fungerade som stöd i synkrona krisövningar i tabletop-format.

-Nu tar vi tillvara erfarenheterna från den genomförda övningen och går vidare med utvecklingen av verktyget och med tester i fler grupper, säger Peter Bellström, Karlstads universitet.

Studentgrupp som genomför en beslutsövning med hjälp av Krisövningsverktyget. Rena, april 2017

Studentgrupp som genomför en beslutsövning med hjälp av Krisövningsverktyget. Rena, april 2017.