Kan CriseIT:s koncept för digitala krisövningar skapa effektivare processer för krisövningar? Fyra forskare från projektet (Monika Magnusson, Peter Bellström, Björn Tallak Bakken och Geir Ove Venemyr) presenterade på konferensen Neon, Nettverk for organisasjonsforskning i Norge, 2019 i Lillehammer ett utkast till en forskningsartikel som jämför hur krisövningar planeras och genomförs idag med det skulle kunna gå till i framtiden. I artikeln används grafiska modeller för att visa på hur processerna kan förenklas och kvalitetssäkras med projektets digitala verktyg. 

Abstract till artikeln kan läsas här: ”Technology Transfer of a Digital Crisis Training Concept: Changing Business Processes for Planning and Executing Digital Crisis Training Exercises

Härlig vinter i Lillehammer!