Den 23-25 oktober genomfördes framgångsrikt en gränsöverskridande kommunikationsövning inom projektet CriseIT- Preparing for Future Crisis Management.

Två gränskommuner, en i Sverige och en i Norge, deltog i övningen genom ett tiotal personer som på olika sätt arbetar kommunikativt med krisberedskap. Den stora utmaningen inom övningen var, vid sidan av att det hela handlade om krisövning, helt naturligt att samverkan skulle ske över landsgränserna.

Övningsansvariga inom CriseIT är i stort mycket nöjda med hur övningen avlöpte. De berättar att flera utbildningar och en förövning genomförts under veckan fram till gränsövningen och att samarbetet med de medverkande kommunerna då fungerat mycket väl, något som ses som helt avgörande för att själva gränsövningen också skulle fungera så bra som den faktiskt gjorde.

I slutet av övningen fyllde övningsdeltagarna i ett utvärderingsformulär vilket nu, tillsammans med uppföljningar med deltagarna i intervjuform, ligger till grund för utvärderingen som sker inom CriseIT. Övningsansvariga ser redan nu flera tydliga lärdomar som kan användas till grund för såväl framtida övningar som forskning.