Inom ramen för projektet CriseIT – Preparing for Future Crisis Management genomför vi ett distribuerat forskningsseminarium/webinar med syfte att utbyta erfarenheter kring pågående forskning inom forskningsfältet krisövningar. Webinariet arrangeras i samarbete mellan Karlstads universitet, Mittuniversitet och Högskolan i Skövde.

Under webinariet får vi ta del av korta presentationer som ger inblick i aktuell forskning vid de deltagande lärosätena. Det finns även utrymme att ställa frågor och utbyta erfarenheter i samband med presentationerna. Vi avslutar dagen med att diskutera intresse av fortsatta seminarier.

Seminariet äger rum i mötesverktyget Zoom. Om ni inte har Zoom installerat på er dator går det utmärkt att ansluta via sin webbläsare. Vi börjar mötet med att kort gå igenom central funktionalitet i verktyget. Det går utmärkt att bara lyssna, och bara lyssna på delar av seminariet om man vill.

Tid: Fredagen den 9 november klockan 9:00 – 12:00

Plats: https://kau-se.zoom.us/my/monika.magnusson

Anmäl dig gärna innan så att vi vet att du vill vara med via: http://criseit9nov.axacoair.se/

 

Läs mer