CriseITs Monika Magnusson og Bjørn T. Bakken leder en sesjon: Beredskap krisehåndtering og samfunnssikkerhet i NEON-konferansen den 21-22 november. I samme sesjon presenteres et paper produsert i CriseIT.

NEON Konferansen i 2018 har fått tittelen Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter og vil bli arrangert av Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i innlandet (HINN). Selve konferansen vil bli avhold på Lillehammer av den nyfusjonerte høgskolen, som har et av landets største organisasjons- og ledelsesmiljøer.  NEON-konferansen 2018 vil bli det første store, felles samarbeidsprosjektet for dette nye instituttet.

Les mer: