I början av projektet genomfördes en intervjustudie av nuvarande krisövningspraktik, förändringsbehov och attityder till IT-verktyg inom 16 organisationer. Kartläggningen har tidigare sammanfattats i en rapport och nu även i en forskningsartikel. Artikeln med titeln “Information Systems for Disaster Management Training: Investigating User Needs with a Design Science Research Approach” presenterades den 21 maj vid konferensen ISCRAM 2018 i Rochester, USA. Konferensen riktar sig till såväl forskare som praktiker och fokuserar på användningen av olika former av IT inom krisberedskapsområdet.

CriseITs projektledare Monika Magnusson presenterade artikeln på konferensen

Artikeln som är skriven av Monika Magnusson, Lars Nyberg och Malin Wik slår fast att det finns en god samsyn inom de studerade organisationerna om såväl problem som möjligheter. IT-verktyg ses som en intressant möjlighet att kunna komplettera nuvarande övning/träning och underlätta planeringen av övningar. Verktygen bör underlätta samarbete och återanvändning av övningar och utbildningar. Respondenterna efterfrågar även lösningar som innebär att övningsdeltagarna kan öva vid olika tidpunkter och skilda geografiska platser.

Konferensen innebar många intressanta diskussioner och intressanta kontakter inom området.

 

Läs mer