Som del av den nationella Krisberedskapsveckan i Sverige, 2018 med temat stärkt beredskap och bättre riskkommunikation, samarrangerar CriseIT, Centrum för klimat och säkerhet, ämnet risk- och miljöstudier på Karlstads universitet och Karlstads universitets säkerhetsfunktion en öppen föreläsning och utställning om krisberedskap.

Den 29 maj bjuder vi in till öppen föreläsning och utställning om Krisberedskap!

Tid: 29 maj, klockan 10.15 till 12.00
Plats: Frödningsalen, 1B306, Karlstads universitet

Vi som bjuder in är:

  • Projektet CriseIT, ett interregprojekt där parter från Sverige och Norge samverkar med syftet att utveckla digitala verktyg, metoder och tillvägagångssätt under visionen ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i inre Skandinavien. Läs mer på projektets hemsida www.criseit.org
  • Centrum för klimat och säkerhet, CCS, ett forskningscenter på Karlstads universitet med fokus på nyckelområden som naturhot, sårbarhet, riskhantering och samhällsstyrning. Läs mer på CCS hemsida www.kau.se/ccs
  • Ämnet Risk- och miljöstudier på Karlstads universitet, med utbildningar inom risk och miljöområden på grundnivå, avancerad nivå och som forskarstudier. Läs mer på ämnets hemsida www.kau.se/risk-och-miljostudier
  • Karlstad universitets säkerhetsfunktion som ansvarar för säkerhetsarbetet på universitetet. Läs mer om säkerhet på Karlstads universitet här.

Om krisberedskapsveckan 2018

Aktiviteten är del av den nationella krisberedskapsveckan, en årligt kampanj som startats på initiativ av myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Krisberedskapsveckan syftar till att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap. Årets Krisberedskapsvecka arrangeras från den 28 maj till den 3 juni.