Vi som arbetar inom CriseIT känner till att det är ett samverkansprojekt med många spännande aktörer som arbetar på många olika sätt med projektets olika delar. Ett exempel är företaget Redpill-Linpro i Karlstad där praktikanten Sebastian Telégin arbetat med att utveckla speciallösningar till den Worpress-lösning som används för ett av CriseITs krisövningsverktyg.

”Det har varit roligt att vara del av ett större projekt. En passande praktikuppgift då jag fått arbeta med nya programspråk och haft nytta av tidigare kurser. Bra stöd från företaget Redpill och bra kommunikation med Karlstads universitet och företaget Information Design som varit produktägare och kravställt via Trello.com.”, säger Sebastian.

Arbetet han utfört under sin pratikperiod är att han utvecklat speciallösningar till den WordPress-lösning som vi använder för ett av våra verktyg i CriseIT. Speciallösningarna består i att modifiera befintliga plugins samt tema samt till viss del även egenutveckling av nya plugins. Sebastian arbetar nu vidare på timme i projektet med det han utvecklade under sin praktikperiod.

Vi frågade Fredrik Svensson som är Regional Manager på Redpill-Linpro AB i Karlstad och Göteborg om företagets engagemang i projektet.

”Vi på Redpill Linpro tycker att det är intressant att engagera oss i CriseIT projektet av flera olika anledningar. Till att börja med handlar projektet om ett väldigt aktuellt och angeläget ämne – förberedelse för krishantering – som vi tycker att det är intressant och spännande att utforska. I tillägg tycker vi också att det är viktigt för oss som lokal verksamhet i Karlstadsregionen att på olika sätt samverka med Karlstads Universitet för att långsiktigt öka regionens konkurrenskraft och innovationsförmåga. CriseIT projektet är ett exempel på hur vi samarbetar inom forskning, utöver det är vi också aktiva i SNITS och jobbar tillsammans med studenter inom praktikplatser och examensarbeten.”, säger Fredrik

Stort tack! Spännande att höra mer om vad ni jobbar med i CriseIT!

 

Läs mer