Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Orsakerna är flera – nya typer av hot, ändrat säkerhetsläge, ett förändrat klimat samt ökat beroende och stor sårbarhet i vissa system. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera en verklig krissituation, men det saknas ofta tid och resurser. Med nya virtuella verktyg kan man öva krishantering var som helst, när som helst, via datorn, surfplattan eller mobilen.

Om det här handlar forskningsprojektet CriseIT som nu bjuder in till konferens för att presentera projektresultat och inbjuda till diskussion om hur vi arbetar vidare.

Konferensen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Mer information och senaste versionen av programmet hittar du på projektets webbplats: www.criseit.org 

Tid: 5 december, klockan 9:30 till 15:30

Plats: Scandic hotell, Arvika

Anmälningslänk: https://criseit_arvika_2018.axacoair.se/ 

Läs mer

 Projektet CriseIT – Preparing for Future Crisis Management är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.