Preparing for Future Crisis Management

Vår vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. Projektet CriseIT syftar till att utveckla digitala verktyg, metoder och utbildningskoncept som gör detta möjligt.

 

Projektet

Med nya typer av hot och ett förändrat klimat ökar kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor. För att klara framtidens utmaningar behövs komplement till traditionella övningsmetoder.

Deltagare

I projektet deltar bland annat Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet, Crisis Training, Redpill, Information design, Länsstyrelsen Värmland samt kommuner i Hedmark och Värmland.

Aktuellt

Under rubriken ”Aktuellt” publicerar vi nyheter från projektet, resultat och iaktagelser som vi gör under arbetets gång.

Tidsplan och status

Här kan du följa projektet under projekttiden.

TidsplanStatus

Projektet ger möjlighet att skapa en bred beredskap för kriser genom att fler delar av samhället enkelt kan vara med och öva, inklusive allmänheten som inte är så involverad i krisövning idag. I min forskning har jag funnit att de som jobbar med att hantera kriser vill inkludera allmänheten mer i övningar och ser goda möjligheter i digitala övningsverktyg.

Magdalena Nordsäter

Doktorand, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet

Jeg har samarbeidet med mange forskjellige beredskapsorganisasjoner i Europa der trening og øving har vært fokus. De aller fleste bekrefter at de ikke trener og øver på en effektiv måte og at bruken av ressursene ikke står i stil med læringsutbyttet. De øvelsene vi har utført med digitaliserte støtteverktøy de siste 5 årene viser tydelig at dette gir en forbedret læringseffekt. En forutsetning er at man  bruker nok tid på å tydeliggjøre kompetansebehovet som underlag for øvelsen og at man har gode støtteverktøy for å dokumentere erfaringene.

Morten Wenstad

EON Reality Norway AS

Digitaliseringen kommer att skapa nya förutsättningar att genomföra snabba och effektiva övningar  via mobilen eller datorn. Att ha möjlighet att påverka denna utveckling med att skapa ett framtida övningsverktyg är för mig både en utmaning och en potential att öka övningsmognaden för kommunens krisledning.

Mikael Björklund

Säkerhetssamordnare, Filipstads kommun

Ingen vet hva fremtiden bringer. Vi må (derfor) øve klokere: Mer læring for mindre ressurser

Geir-Ove Venemyr

Høgskolelektor, Høgskolen i Innlandet

Är du beredd om krisen kommer?

Till testet

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB