Preparing for Future Crisis Management

Vår vision är att utveckla ett lättillgängligt, kostnadseffektivt och flexibelt krisövningskoncept som skapar säkerhet i Inre Skandinavien – nu och i framtiden. Projektet CriseIT syftar till att utveckla digitala verktyg, metoder och utbildningskoncept som gör detta möjligt.

Projektet

Med nya typer av hot och ett förändrat klimat ökar kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor. För att klara framtidens utmaningar behövs komplement till traditionella övningsmetoder.

Deltagare

I projektet deltar bland annat Høgskolen i Innlandet, Karlstads universitet, Crisis Training, Redpill, Information design, Länsstyrelsen Värmland samt kommuner i Hedmark och Värmland.

Aktuellt

Under rubriken ”Aktuellt” publicerar vi nyheter från projektet, resultat och iaktagelser som vi gör under arbetets gång.

Tidsplan och status

Här kan du följa projektet under projekttiden.

TidsplanStatus

For oss hos Fylkesmannen er det viktig å sørge for utvikling hos kommunene og samarbeidene organisasjoner innen krisehåndteringen. En digitalisering av øvelser er en spennende utvikling av dette, og vil kunne gjøre øvelsene mer realistiske og effektive. I tillegg vil det gi oss gode muligheter for systematisering av læringspunkter.

Espen Berntsen

Rådgiver beredskap, Fylkesmannen i Hedmark

Vi lever et travelt liv og det kan ofte være vanskelig å finne tid til planlegging og gjennomføring av realistiske øvelser. Jeg har vært med å teste ut Me Tracker som er et verktøy for planlegging, gjennomføring og evaluering av en øvingsprosess og opplever at Me Tracker kan hjelpe meg i rollen som kommunens beredskapskoordinator.

Jan Roger Saetren

Beredskapskoordinator, Hamar kommune

Vi behöver alla bli bättre förberedda på att möta kriser i samhället.  Om vi kan digitalisera krisövningar öppnas möjligheten att öva oftare och involvera fler. Tillsammans med praktiker, företag, frivilligorganisationer och andra forskare vill jag utveckla lösningar för framtiden.

Monika Magnusson

Projektledare CriseIT, Karlstads universitet

För mig är alla sätt att underlätta och möjliggöra för mer övning intressant. Övning är så viktigt men det kan vara svårt att samla en stab samtidigt och i samma rum så ofta som vi vill. Att hitta en digital möjlighet som medför att vi kan öva oftare och effektivare är därför mycket värt.

Elin Dahlgren

Säkerhetssamordnare, Arvika kommun

Är du beredd om krisen kommer?

Till testet

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Sverige-Norge, delområdet Inre Skandinavien, insatsområdet Innovativa miljöer.

interreg_Sverige-Norge_2016_SV_RGB