CriseIT webinar: Forskning om krisövning

Inom ramen för projektet CriseIT – Preparing for Future Crisis Management genomför vi ett distribuerat forskningsseminarium/webinar med syfte att utbyta erfarenheter kring pågående forskning inom forskningsfältet krisövningar. Webinariet arrangeras i samarbete mellan Karlstads universitet, Mittuniversitet och Högskolan i Skövde. Under webinariet får vi ta del av korta presentationer som ger inblick i aktuell forskning vid … Fortsätt läsa CriseIT webinar: Forskning om krisövning