Kalendarium

2018
Under 2018 kommer övningar genomföras på kommunal nivå och för allmänhet i Norge och Sverige. En gränsövning planeras också under hösten 2018. Övningarna genomförs med de verktyg för planering och genomförande som utvecklats i CriseIT. Håll utkik i kalendariet efter datum!

19 februari – ledningsgruppsmöte
Månatligt möte för CriseIt ledningsgrupp.
Klockan 13-15
Kontakt: Monika Magnusson

19 mars – ledningsgruppsmöte
Månatligt möte för CriseIt ledningsgrupp.
Klockan 13-15
Kontakt: Monika Magnusson

16 april – ledningsgruppsmöte
Månatligt möte för CriseIt ledningsgrupp.
Klockan 13-15
Kontakt: Monika Magnusson

21 maj – ledningsgruppsmöte
Månatligt möte för CriseIt ledningsgrupp.
Klockan 13-15
Kontakt: Monika Magnusson

Krisberedskapsveckan – 28 maj- 1 juni
CriseIT medverkar i krisberedskapsveckan på svenska sidan.
Kontakt: Kristin Gustafsson och Emelie Hindersson