CriseIT-konferens 5 december

Kraven på samhällets förmåga att hantera kriser och stora olyckor ökar. Orsakerna är flera – nya typer av hot, ändrat säkerhetsläge, ett förändrat klimat samt ökat beroende och stor sårbarhet i vissa system. Övning är viktigt för hur väl samhället lyckas hantera...

CriseIT-forskning presenterat på konferens

I början av projektet genomfördes en intervjustudie av nuvarande krisövningspraktik, förändringsbehov och attityder till IT-verktyg inom 16 organisationer. Kartläggningen har tidigare sammanfattats i en rapport och nu även i en forskningsartikel. Artikeln med titeln...

Hallå där, Redpill-Linpro!

Vi som arbetar inom CriseIT känner till att det är ett samverkansprojekt med många spännande aktörer som arbetar på många olika sätt med projektets olika delar. Ett exempel är företaget Redpill-Linpro i Karlstad där praktikanten Sebastian Telégin arbetat med att...