Krisövning – idag och imorgon

Projektet CriseIT bygger på tanken att digitala verktyg kan bidra till bättre krisberedskap genom ökade möjligheter att öva krishantering. Denna tanke har sin grund bland annat i det tidigare projektet ”Virtuell studio för krisövning”. Genom workshops och...