Workshop med inspiration

Workshop med inspiration

Att krisövning inspirerar och engagerar var tydligt på den första workshopen som samlade hela projektet CriseIT. Under två dagar möttes projektdeltagare och behovsägare från högskola, näringsliv, offentlig sektor och frivilligorganisationer. Inspirationsföredrag och...

Resultat från systerprojektet ”demonstrator”

Under vecka 24 visades och testades resultat från systerprojektet ”demonstrator” vid två tillfällen. Under måndagen hos Länsstyrelsen i Värmlands län och under tisdagen hos Räddningstjänsten Karlstadregionen där även projektdeltagare från Arvika kommun och Filipstads...
Möte med Länsstyrelsen Värmland och de svenska kommunerna

Möte med Länsstyrelsen Värmland och de svenska kommunerna

Vilken roll ska projektets så kallade behovsägare ha? Hur kan vi tillsammans arbeta fram projektets planerings- och övningsverktyg? Vilka roller och krishanteringsförmågor ska verktygen stödja? Detta var några av frågorna som diskuterades vid ett möte torsdagen den 24...